5 cze, 2017 w: Poradniki komentarzy: 0 Wyświetleń: 9674

Ochrona kotła przed zimnym powrotem

Dzięki zaworom mieszającym zyskamy komfort użytkowania systemu grzewczego, a co najważniejsze, jego bezpieczeństwo. Stąd też na przykład, dzięki czterodrogowym termostatycznym zaworom mieszającym, nie tylko zwiększy się efektywność systemu grzewczego ale również zastanie wydłużony okres użytkowania kotła zasilanego paliwami stałymi, przy zachowaniu jego pierwotnej sprawności. Utrzymując odpowiednio wysoką temperaturę powrotu kocioł nie jest wychładzany. Eliminowane jest przy tym skraplanie (kondensacja) pary wody obecnej w spalinach. Jak wiemy to właśnie kondensat może być skutkiem różnicy temperatur pomiędzy komorą spalania a płaszczem wodnym o zbyt niskiej temperaturze wody, powracającej z instalacji. Kondensat z kolei jest przyczyną gromadzenia smolistego nalotu, który osadzając się na metalowym wymienniku wody przyczyni się do powstania ognisk korozji.

Do podniesienia temperatury powrotu mogą posłużyć zarówno zawory 3 i 4-drogowe mieszające, jak i zawory temperaturowe. Zawory 4-drogowe realizują funkcję podwójnego podmieszania. Możemy osiągnąć zadaną temperaturę na wyjściu na instalację, jednocześnie podnosząc temperaturę wody wracającej do kotła. Pompa cyrkulacyjna w tym wypadku powinna być zamontowana za zaworem mieszającym. Oczywiście, aby maksymalnie usprawnić pracę zaworów 4-drogowych, należy zamontować na nich siłownik elektryczny, który będzie połączony ze sterownikiem lub regulatorem (siłownik i sterownik w jednej obudowie, montowany na zaworze). W tym wypadku zawsze jednak priorytetem jest temperatura wody wychodzącej na instalację, a podniesienie temperatury wody wracającej do kotła jest pożądanym „efektem ubocznym”.Spośród wielu sposobów realizacji zapewnienia temperatury na powrocie do kotła – na największą uwagę zasługuje ten z zaworami mieszającymi: trzy- lub czterodrogowymi, sterowanymi siłownikami elektrycznymi. Jest to zapewne najdroższe rozwiązanie na etapie inwestycji, ale najbardziej korzystne na etapie eksploatacji. W sumie jest to jednak najlepsze i najtańsze rozwiązanie (biorąc pod uwagę zyski eksploatacyjne), jak wykazują liczne przykłady w praktyce.

Zestawy z zaworem 3-dr. i 4-dr. wraz z siłownikiem

3dr_zestaw.jpg
4dr_zestaw.jpg

Z zaworem 3-drogowym

W zależności od miejsca montażu pompy obiegowej względem zaworu mieszającego, może on pełnić funkcję mieszania dwóch strumieni wody o różnym parametrze oraz funkcję przełączania lub rozdzielania strumienia wody. Na schemacie "a" przedstawiona została instalacja z pompą obiegową zamontowaną za zaworem mieszającym. W tej instalacji zawór prowadzi tzw. regulację jakościową, a więc wpływając bezpośrednio na temperaturę wody "wychodzącej" z zaworu. Pompa zasysa wodę z zasilania i powrotu w proporcjach odpowiednich co do stopnia otwarcia zaworu mieszającego. W przypadku montażu pompy przed zaworem mieszającym, jak to zostało pokazane na schematach "b" i "c", ustawiając skrajne pozycje zaworu mieszającego, możemy przełączać strumień wody bezpośrednio na bufor lub wymiennik ciepła (schemat "b"). Ustawiając zawór w pozycjach pośrednich rozdzielamy częściowo strumień wody na zasilanie i powrót, regulując tym samym mocą instalacji jak również podwyższając temperaturę wody powracającej do kotłą (schemat "c"). W tego typu instalacjach mamy doczynienia z regulacją ilościową.

3dr_schemat.jpg
4dr_schemat.jpg

Z zaworem 4-drogowym

Zawory 4-drogowe stosowane są wszędzie tam, gdzie realizowana ma być funkcja podwójnego podmieszania. Gorąca woda z kotła miesza się z chłodną wodą powracającą z instalacji. Zmieszana woda dzielona jest na dwa strumienie – zasilający instalację grzewczą oraz strumień wody powracającej do kotła, o podwyższonej temperaturze. Podnosząc temperaturę wody powracającej do kotła, chronimy go przed korozją i w efekcie wydłużamy jego żywotność. Jest to rozwiązanie zalecane przez większość producentów kotłów na paliwa stałe.

Z zaworem temperaturowym

W przypadku zaworów temperaturowych pompa cyrkulacyjna powinna być zamontowana pomiędzy zaworem a kotłem. Użycie sprzęgła hydraulicznego nie jest wymagane, lecz zalecane. Zawory temperaturowe z wbudowanym elementem termostatycznym mają określoną temperaturę znamionową. Nie potrzebują one żadnej dodatkowej elektroniki.Firma ESBE posiada w swojej ofercie termostatyczne zawory chroniące kocioł grzewczy przed zbyt niską temperaturą powrotu (czynnika grzewczego powracającego z instalacji). Seria zaworów VTC300 oraz VTC500 jak i LTC200, to urządzenia stworzone z myślą o zabezpieczeniu źródeł ciepła przed niską temperaturą powrotu. Seria VTC300/500 to termostatyczne zawory trójdrogowe dostępne w zakresie temperatur otwarcia od 45C do 80C. Zawory wykonane są z żeliwa (VTC500) oraz z mosiądzu (VTC300). Termostatyczne zawory trójdrogowe serii VTC300 znajdą zastosowanie w instalacjach ogrzewczych z kotłami o mocy do 30 kW, natomiast zawory serii VTC500 do 150 kW.

esbe_vtc300.jpg
esbe_vtc500.jpg

Dla osób oczekujących kompletnych rozwiązań firma ESBE posiada w ofercie urządzenie LTC200. Jest to grupa urządzeń stanowiąca jeden produkt, w skład której wchodzą zawory odcinające, zawór zwrotny, termometry oraz trójdrogowy zawór termostatyczny jak i energooszędna pompa obiegowa. Urządzenie LTC200 dostępne jest w zakresie temperatur otwarcia od 50C do 75C. LTC200 można zastosować w instalacjach grzewczych z kotłami o mocy do 140 kW. Seria LTC200 to termoregulator z wbudowaną pompą o wysokiej wydajności. Termoregulator służy do automatycznego i wydajnego zasilania zbiorników akumulacyjnych a także ochrony kotłów na paliwo stałe przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej, która może powodować osadzanie się smoły, spadek sprawności i skrócenie okresu eksploatacji kotła.

esbe_ltc200.jpg

Zasada działania zaworów VTC300, VTC500 i LTC200

Reguła działania zaworów VTC300, VTC500 i LTC200 opiera się na tej samej zasadzie. Każde z urządzeń posiada termoelement odpowiedzialny za temperaturę otwarcia zaworu. Jeżeli temperatura otwarcia (np. 50C) nie została osiągnięta zawór pozostaje zamknięty a czynnik krąży w krótkim obiegu kocioł -> bypass -> zawór -> kocioł… Jeżeli temperatura otwarcia jest osiągnięta zawór zaczyna się otwierać, przymykając jednocześnie bypass. Po przekroczeniu +10C od temperatury otwarcia (tu 60C) zawór jest całkowicie otwarty (bypass całkowicie zamknięty), a czynnik grzewczy płynie w dużym obiegu: kocioł -> obieg grzewczy -> zawór -> kocioł. Stosując urządzenia serii VTC300/500 oraz LTC200 dbamy o poprawną pracę źródła ciepła jednocześnie gwarantując jego długotrwałą i niezawodną eksploatację.

Nowość - zawór VTC422 z regulowaną temperaturą powrotu !

Gdy temperatura powrotu do kotła nie jest dokładnie znana lub paliwo w kotle będzie okresowo zmieniane, doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie w instalacji nowego zaworu temperaturowego VTC422. Umożliwia on płynną zmianę nastawy w dowolnym momencie w zakresie 50-70°C. W przypadku niewłaściwej nastawy można ją korygować lub zmienić temperaturę powrotu na bardziej do niego dopasowaną w momencie zmiany paliwa w trakcie sezonu grzewczego. Jest to także doskonałe rozwiązanie dla instalatorów – jeden zawór do stosowania w wielu rodzajach instalacji. Wartość Kvs zaworu wynosząca 4,5 m3/h pozwala na zastosowanie przy źródłach ciepła o mocy do 30 kW (dla ?t = 15°C).

esbe_vtc422.jpg

Komentarze

Zostaw swój komentarz