Nowelizacja ustawy o F-gazach

w: Aktualności na: komentarzy: 0 Wyświetleń: 383

W związku z nowelizacja ustawy o tzw. F-gazach z dnia 12 lipca 2017 roku zmieniły się przepisy dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Dotyczy to głownie urządzeń typu "split" i jest ważnym obowiązkiem dla klienta końcowego.

Przy sprzedaży pomp ciepła monoblokowych, będących hermetycznymi zamkniętymi urządzeniami (fabrycznie napełnionych czynnikiem chłodniczym, gdzie w czasie montażu nie ingeruje się w obieg chłodniczy), kupujący jest zwolniony z konieczności posiadania certyfikatu F-gazowego (zarówno dla przedsiębiorcy, jak i personalnego)
Hermetyczne zamknięte urządzenie musi posiadać etykietę producenta z zapisem: „Hermetycznie szczelne” (hermetically sealed) i taka informacja musi się również znajdować w dokumentacji technicznej urządzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 517/2014, producent ma obowiązek przeprowadzić w procesie produkcji badanie potwierdzające szczelność urządzenia.
Warto dodać, że niedopuszczalne jest oznakowywanie urządzenia jako hermetyczne przez firmę serwisującą urządzenia lub przez importera urządzenia.
Hermetyczne zamknięte urządzenia mogą posiadać wbudowane fabrycznie zawory serwisowe , jednak muszą być one odpowiednio zabezpieczone przez producenta.

W przypadku sprzedaży niehermetycznych zamkniętych urządzeń (głównie, ale nie tylko, dotyczy to pomp ciepła typu SPLIT) występują następujące możliwości:

A) W przypadku dalszej odsprzedaży (dotyczy np. sieci hurtowni, które nie wykonują montażu urządzeń, a wyłącznie sprzedaży) nie jest wymagany certyfikat F-gazowy. Producent/dostawca urządzeń wymaga przy sprzedaży oświadczenia kupującego, że urządzenie zawierające F-gazy jest przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Oświadczenie może być wykonane pomiędzy podmiotami jednorazowo, na więcej transakcji handlowych.

B) Gdy kupującym jest firma instalacyjna, która będzie wykonywała sprzedaż urządzenia Klientowi końcowemu wraz z montażem – konieczny jest certyfikat F-gazowy przedsiębiorcy.

C) Gdy kupującym jest firma instalacyjna, która nie posiadająca certyfikatu F-gazowego (dotyczy to głównie firm instalacyjnych), firma ta może zlecić wykonanie części chłodniczej podwykonawcy, posiadającemu wymagany przez prawo certyfikat F-gazowy. Umowa podwykonawstwa oraz certyfikat F-gazowy podwykonawcy muszą być przekazane sprzedającemu przez firmę zakupującą urządzenie.

D) Gdy kupującym jest firma nie będąca firmą instalacyjną (dotyczy to Inwestorów – np. supermarket, instytucja rządowa, uczelnia itp.), nie posiadająca certyfikatu F-gazowego ale posiadająca co najmniej jednego pracownika z certyfikatem F-gazowym uprawniającym do instalowania urządzenia, sprzedaż może być dokonana pod warunkiem przedstawienia certyfikatu tego pracownika oraz zaświadczenia ze jest on zatrudniony w tej instytucji.

E) Gdy kupującym jest użytkownik końcowy, musi on przedstawić dowód, że montaż będzie dokonany przez podmiot posiadający certyfikat F-gazowy przedsiębiorcy lub osobę fizyczna posiadającą certyfikat personalny kategorii I. Obowiązującym w tym przypadku dowodem jest „…umowa, odpowiednio z przedsiębiorcą lub osobą fizyczną, na wykonanie usługi instalowania, zawierająca w szczególności dane pozwalające na identyfikację urządzenia, które ma zostać zainstalowane”.

F) Instalator, który dokonuje zakupu niehermetycznej pompy ciepła i następnie wykonuje montaż instalacji chłodniczej, powinien posiadać certyfikat F-gazowy kat I dla personelu lub jeśli prowadzi działalność gospodarczą posiadać certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorcy.

Sprzedawca urządzeń napełnionych F-gazem jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń i przechowywania kopii umów lub certyfikatów przez 5 lat od daty zakupu i do udostępniania ich na żądanie pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska.
Pompy ciepła fabrycznie napełnione czynnikiem chłodniczym nie są traktowane jako zbiorniki na gaz i podobnie jak np. lodówki nie wymagają specjalnych procedur magazynowania jak pojemniki (butle) z F-gazem.

Tutaj cała nowa ustawa: link
Tutaj informacja ministerstwa ochrony środowiska: link

Podsumowując:

Osoba prywatna która kupuje pompę ciepła lub klimatyzator typu "split" w naszej firmie musi przedstawić nam dowód, że montaż będzie dokonany przez podmiot posiadający certyfikat F-gazowy przedsiębiorcy lub osobę fizyczna posiadającą certyfikat personalny kategorii I.
Taki zeskanowany dokument można wysłać do nas na adres e-mail lub wysłać w formie zdjęcia.

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Koszyk 0 Koszyk

Brak produktów

Darmowa dostawa ! Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł W sumie

Zawiera podatek

Zamówienie

Obserwuj nas na Facebooku