10 kwi, 2018 w: Poradniki komentarzy: 0 Wyświetleń: 1603

Monoblok czy split ? Jaka pompę powietrze-woda wybrać ?

Pompy ciepła powietrze-woda występują w dwóch wariantach, a mianowicie split oraz monoblok. Zarówno technologia split, jak i monoblok została skonstruowana w jednym celu: aby pobrać energię z powietrza, a następnie przekazać ją do wodnej instalacji grzewczej. Na czym więc polega różnica ?

Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2017 roku przeprowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła dają podstawę do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce w najbliższych kilku latach. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o 55%, a rynek wszystkich typów pomp ciepła związanych z centralnym ogrzewaniem wzrósł o 30%.
Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. +22%. Z szacunków PORT PC wynika, że w roku 2017 sprzedano łącznie ok. 27.000 szt. pomp ciepła

Pompy ciepła to urządzenia, które sa w stanie przenieść ciepło ze źródła o niższej temperaturze do odbiornika o wyższej temperaturze, używając energii elektrycznej. Podobnie jak pompa hydrauliczna, która transferuje wodę z niższego punktu do wyższego.
W obu przypadkach proces ten nie jest samoistny lecz wymaga zewnętrznej „pomocy”. Pompa ciepła korzysta z kilku zjawisk fizycznych, które umożliwiają transfer ciepła poprzez sprężanie czynnika chłodniczego: efekt termoelektryczny Peltiera, cykl chłodniczy ze zmianą stanu skupienia itp.).
Zmiana stanu skupienia czynnika przenoszącego ciepło możliwa jest dzięki jego specyficznym właściwościom, które powodują skraplanie i odparowanie czynnika w zamkniętym obiegu chłodniczym na skutek jego sprężania i rozprężania.
W fazie odparowania czynnik absorbuje ciepło z „dolnego źródła” o niskiej temperaturze, podczas gdy w fazie skraplania oddaje ciepło do odbiornika o wyższej temperaturze. Ciśnienie w fazie odparowania podnoszone jest poprzez kompresor, który jest sercem tego typu układów chłodniczych. Wtedy czynnik może skraplać się w znacznie wyższej temperaturze niż dokonało się jego odparowanie.
Temperatury, w jakich będzie pracował czynnik chłodniczy determinują budowę układu. Jeśli system ma pobierać ciepło ze źródła o temperaturze 10 C a podgrzewać odbiornik do 50 C, odparowanie czynnika chłodniczego powinno następować w temperaturze niższej niż 10 C, a temperatura skraplania powinna być wyższa od 50 C.
Łatwo sobie wyobrazić, że taki czynnik musi być bardziej „lotny” od wody. Poniższa tabela pokazuje temperatury odparowania typowego czynnika chłodniczego w zależności od jego ciśnienia. Jak widać, czynnik chłodniczy pod ciśnieniem 1 bar wrze już w temperaturze -25 C.
Pompy ciepła klasyfikuje się również pod względem źródeł ciepła: występują pompy ciepła powietrze – powietrze, powietrze – woda i woda – woda.
Współczynnik COP ( Coefficient Of Performance) pokazuje efektywność tego typu urządzeń, jako stosunek wyprodukowanej energii cieplnej do zużytej energii elektrycznej

C.O.P. = Energia wyprodukowana / Energia zużyta

Pompy ciepła korzystają z darmowej energii odnawialnej w postaci powietrza czy wody. Ilość uzyskanej energii cieplnej jest kilkukrotnie wyższa niż zużytej energii elektrycznej. Zwykle parametr COP zawiera się w zakresie 2 – 6.

W technologii pomp ciepła powietrze/woda istnieją dwa rozwiązania: split oraz monoblok. Oba te rozwiązania mają ten sam cel: pobrać energię z powietrza zewnętrznego i przekazać ją do wodnej instalacji grzewczej. Sama różnica polega natomiast na budowie pompy ciepła. Wyraz „split” w języku angielskim znaczy „rozdzielać” i to tłumaczenie jest w pełni trafne, jeżeli chodzi o charakterystykę tego urządzenia.

O ile przy pompach ciepła typu monoblok sama pompa ciepła składa się z jednej jednostki, w której znajduje się kompletny układ chłodniczy, czyli sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, parownik oraz wentylator, a wszystko jest szczelne i hermetyczne, o tyle w przypadku pomp ciepła typu split urządzenie składa się z dwóch jednostek: zewnętrznej (w której znajduje się część układu chłodniczego pompy ciepła: parownik, sprężarka i zawór rozprężny oraz wentylator), a także z jednostki wewnętrznej zainstalowanej w budynku, w której znajduje się skraplacz pompy ciepła. Obie jednostki muszą być ze sobą połączone rurami, w których przepływa czynnik chłodniczy w postaci gazowej (strona wysokiego ciśnienia) oraz ciekłej (strona niskiego ciśnienia).

Pompa ciepła split (źródło: lg.com)

pompa ciepła split

Pompa ciepła monoblok (źródło: lg.com)

pompa ciepła monoblok

Pompy ciepła zasilane powietrzem zewnętrznym nie wymagają specjalnego pomieszczenia, ustawia się ją na zewnątrz przy budynku lub na ścianie budynku i zajmują niewielką ilość miejsca, jednak najczęściej wymagają dodatkowego źródła grzewczego, którym może być centrala wewnętrzna z wbudowanym zasobnikiem, regulatorem i grzałką elektryczną lub inne źródło grzewcze, które musi mieć wydzielone miejsce wewnątrz budynku. Wadą tego typu urządzeń może być hałas, który powstaje podczas pracy urządzenia i może być uciążliwy dla sąsiadów, dlatego należy zwracać uwagę na ten parametr przy wyborze marki urządzenia. W ostatnich latach najlepszym producentom tego typu urządzeń udało się osiągnąć bardzo niski poziom emitowanego hałasu, który osiąga nawet 39-55 dB(A).

SPLIT i MONOBLOK to tak naprawdę dwa takie same urządzenia. Różnica polega na tym, że pompy ciepła typu SPLIT są pod względem produkcji łatwiejsze do wykonania. W pompach typu MONOBLOK dba się o akustykę. To urządzenia duże, estetyczne, zaizolowane akustycznie, więc ciche podczas pracy, oraz zaizolowane termicznie. Przez to są droższe w produkcji i droższe w zakupie dla inwestora. Dzisiaj, na tym etapie rozwoju technologii pomp ciepła, nie ma wyraźnej różnicy w wydajnościach pomiędzy tymi dwoma typami pomp ciepła. Biorąc pod uwagę porównywalne wydajności i niższe koszty zakupu, to właśnie urządzenia typu SPLIT cieszą się tak dużym powodzeniem.

Komentarze

Zostaw swój komentarz