23 maj, 2017 w: Opisy produktów komentarzy: 0 Wyświetleń: 1024

Inteligentna pompa Grundfos Magna3

Przedstawiamy państwu inteligentną pompę Grundfos Magna3... Pompy MAGNA3 to rozbudowany typoszereg średnich i dużych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych wyposażonych w urządzenia do komunikacji i silniki z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, o budowie opartej na magnesach trwałych i kompaktowej konstrukcji stojana.

Opis ogólny

Stosując pompy MAGNA3, możesz przestać myśleć o skomplikowanych ustawieniach pomp. Po prostu zamontuj pompę MAGNA3 i pozostaw ją na nastawie fabrycznej - AUTOADAPT. MAGNA3 będzie automatycznie analizowała stan instalacji grzewczej, znajdowała optymalne ustawienie i dostosowywała w sposób ciągły swoje parametry pracy do zmian zapotrzebowania. W rezultacie dostajemy optymalny komfort przy minimalnym zużyciu energii. Poza tym pompy MAGNA3 są nadzwyczaj elastyczne i niezawodne, i odznaczają się niskim poziomem hałasu, długim okresem eksploatacji i brakiem wymagań konserwacyjnych. Są one wyposażone w układy komunikacji w podczerwieni i mogą być sterowane i monitorowane z zewnątrz poprzez moduły rozszerzające. Równowaga jest jednym z najtrudniejszych aspektów systemów HVAC, ale MAGNA3 z FLOWLIMIT może pomóc w rozwiązywaniu większej części tej łamigłówki. "MAGNA3 umożliwi Ci zrównoważenie części systemu" mówi Anders Nielsen - kierownik projektu MAGNA3. “Po jej zainstalowaniu w określonej części instalacji – niezależnie od średnicy rury i pośrednio od wielkości potencjalnej straty tarcia – MAGNA3 będzie utrzymywać w obiegu dokładnie tę ilość wody, jaką jej zadasz.” Dodatkowo narzędzie Grundfos GO do sterowania inteligentnymi urządzeniami Grundfos zwiększa funkcjonalność FLOWLIMIT, zapewniając operatorowi systemu pełną kontrolę w zakresie udostępnianym bezpośrednio przez samą pompę. O ile równoważenie systemu za pomocą zaworów dławiących jest niełatwym zadaniem, to MAGNA3 pozwala operatorom wyposażonym w mobilny sterownik lub smartfon z iOS względnie Android na prowadzenie dialogu z pompą. Raporty z eksploatacji pompy mogą być udostępniane elektronicznie, a użytkownicy mogą kontrolować szereg zmiennych, włącznie z temperaturą, i szybko wprowadzać korekty.

magna3_02.jpg

Zastosowania

Pompy GRUNDFOS MAGNA3 przeznaczone są do wymuszania obiegu cieczy w instalacjach grzewczych w blokach mieszkalnych, szkołach, szpitalach, hotelach, zakładach przemysłowych, itp. Pompy te, w wersji z korpusem ze stali nierdzewnej, mogą być również stosowane w domowych instalacjach c.w.u. oraz w instalacji klimatyzacji. Pompy GRUNDFOS MAGNA3 można stosować w: 
Instalacjach ze stałym lub zmiennym przepływem, gdzie potrzebna jest optymalizacja punktu pracy pompy 
Instalacjach ze zmienną temperaturą w rurze dolotowej Instalacjach, gdzie wymagana jest nocna redukcja nastawienia

Poniżej przedstawiamy możliwe tryby regulacji pompy Magna3

Autoadapt
Tryb regulacji zalecany do większości instalacji grzewczych, w szczególności instalacji ze stosunkowo dużymi stratami ciśnienia w rurach rozprowadzających. W przypadkach wymiany pomp, gdy nie jest znany punkt pracy dla regulacji proporcjonalno-ciśnieniowej. Punkt pracy musi znajdować się w zakresie pracy AUTOADAPT. Podczas pracy pompa automatycznie dostosowuje się do aktualnej charakterystyki instalacji. To ustawienie minimalizuje zużycie energii i poziom hałasu, przez co obniża koszty eksploatacji i zwiększa komfort.

magna3_autoadapt.jpg

Flowadapt
FLOWADAPT jest połączeniem funkcji AUTOADAPT i FLOWLIMIT. Ten tryb regulacji nadaje się do instalacji, w których pożądane jest ograniczenie maksymalnej wydajności - FLOWLIMIT. Pompa stale monitoruje i reguluje wydajność, tak aby nie dopuścić do przekroczenia wybranej wartości granicznej - FLOWLIMIT. Zalecany dla pomp głównych w zastosowaniach kotłowych, gdzie wymagany jest stały przepływ przez kocioł. Nie jest zużywana dodatkowa energia na pompowanie nadmiernej ilości cieczy do instalacji. W instalacjach z obiegami mieszającymi ten tryb regulacji służy do sterowania przepływem w każdym obiegu.
 Korzyści: 
• Wystarczająca ilość wody dla wszystkich obiegów mieszających w warunkach szczytowego obciążenia, jeśli każdy obieg został ustawiony na właściwy przepływ maksymalny. 
• Nominalny przepływ dla każdej strefy, wymaganą energię cieplną, określa wydajność pompy. Tę wartość można ustawić w trybie FLOWADAPT bez stosowania zaworów dławiących. 
• Ustawienie wydajności niższej od ustawienia zaworu równoważącego powoduje, że pompa obniża swoją prędkość obrotową zamiast tracić energię na pokonanie oporów tego zaworu.

magna3_flowadapt.jpg

Ciśnienie proporcjonalne
Zalecany w instalacjach ze stosunkowo dużymi stratami ciśnienia w rurach rozprowadzających oraz w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. 
• Dwururowe instalacje grzewcze z zaworami termostatycznymi, a także:
– bardzo długimi rurami rozprowadzającymi 
– silnie zdławionymi zaworami podpionowymi
– regulatorami różnicy ciśnienia 
– dużymi stratami ciśnienia w tych częściach instalacji, przez które przepływa cała ilość wody, np. kocioł, wymiennik ciepła i rura przesyłowa na odcinku do pierwszego rozgałęzienia. 
• Pompy obiegu pierwotnego w instalacjach z dużymi stratami ciśnienia w obiegu pierwotnym. 
• Instalacje klimatyzacyjne z: 
– wymiennikami ciepła (klimakonwektorami) 
– sufitami chłodzącymi 
– powierzchniami chłodzącymi. 
• Powierzchnie chłodzące w instalacjach klimatyzacyjnych mogą działać przy wysokim ciśnieniu i niskim przepływie.

magna3_cisprop.jpg

Ciśnienie stałe
Zalecany w instalacjach ze stosunkowo małymi stratami ciśnienia w rurach rozprowadzających. 
• Dwururowe instalacje grzewcze z zaworami termostatycznymi, a także:
– zwymiarowane dla instalacji grawitacyjnej 
– z małymi stratami ciśnienia w tych częściach instalacji, przez które przepływa cała ilość wody, np. kocioł, wymiennik ciepła i rura rozprowadzająca na odcinku do pierwszego rozgałęzienia, lub przestawione tak, aby uzyskać dużą różnicę temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem, np. sieci cieplne. 
• Instalacje ogrzewania podłogowego z zaworami termostatycznymi. 
• Jednorurowe instalacje grzewcze z zaworami termostatycznymi lub zaworami podpionowymi. 
• Pompy obiegu pierwotnego w instalacjach z małymi stratami ciśnienia w obiegu pierwotnym.

magna3_cisstale.jpg

Stała temperatura
W instalacjach ze stałą charakterystyką, np. domowych instalacjach ciepłej wody użytkowej, pożądane może być sterowanie pompy zapewniające stałą temperaturę na powrocie. Do tego celu można wykorzystać funkcję FLOWLIMIT z dodatkową zaletą regulacji przepływu maksymalnego.

magna3_statemp.jpg

Różnica temperatur
Ten rodzaj regulacji należy wybrać, jeśli wydajność pompy ma być regulowana z uwzględnieniem różnicy temperatur w instalacji, w której znajduje się pompa. Ten tryb regulacji, oprócz wewnętrznego przetwornika, wymaga dodatkowo zewnętrznego przetwornika temperatury.

magna3_roztemp.jpg

Charakterystyka stała
Jeśli jest zamontowany sterownik zewnętrzny, praca pompy może zostać zmieniona i ustawiona według nowej charakterystyki stałej w zależności od wartości sygnału zewnętrznego. Pompa może zostać również ustawiona ręcznie na pracę z charakterystyką maksymalną lub minimalną, tak jak w przypadku pompy nieregulowanej, przy czym: 
• Charakterystykę maksymalną należy wykorzystywać w okresach, gdy wymagany jest przepływ maksymalny. Ten tryb pracy jest odpowiedni np. w przypadku priorytetu ciepłej wody. 
• Charakterystykę minimalną należy wykorzystywać w okresach, gdy wymagany jest przepływ minimalny. Ten tryb pracy jest odpowiedni np. do ręcznego przełączania na redukcję nocną, jeżeli nie jest potrzebna automatyczna redukcja nocna.

magna3_stala.jpg

Wartości nastaw dla funkcji FLOWADAPT i FLOWLIMIT wyświetlane są w procentach maksymalnej wydajności, jednak w menu "Ustawienia" należy wprowadzać wartości w m3/h. Maksymalna wydajność to wartość teoretyczna odpowiadająca H = 0. Rzeczywista wydajność maksymalna zależy od charakterystyki systemu.

magna3_wartoscinastaw.jpg

Inteligentny sterownik Grundfos GO do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pomp. Współpracuje on z wszystkimi e-pompami Grundfos i może komunikować się z nimi zarówno drogą radiową, jak i w podczerwieni. Zakres udostępnianych przez sterownik danych umożliwia monitorowanie punktu pracy, zużycia energii, temperatury medium, natężenia przepływu i liczby godzin pracy. Aplikacja jest dostępna w wersjach na urządzenia z systemami operacyjnymi Apple iOS i Android. Opisywane pompy są przystosowane do bezprzewodowej komunikacji radiowej lub w podczerwieni za pomocą aplikacji Grundfos GO. Aplikacja Grundfos GO umożliwia ustawienie funkcji i daje dostęp do przeglądów statusu, informacji technicznych o produkcie oraz rzeczywistych parametrów pracy. Aplikacja Grundfos GO jest dostępna w Apple App Store i Google Play. Aplikacja Grundfos GO zastępuje pilota Grundfos R100. To oznacza, że wszystkie produkty obsługiwane przez pilota R100 mogą być obsługiwane przez aplikację Grundfos GO.

magna3_go.jpg

Grundfos GO można wykorzystywać do następujących funkcji: 
• odczyt parametrów pracy, 
• odczyt komunikatów ostrzegawczych i alarmowych, 
• ustawianie rodzaju regulacji, 
• ustawianie wartości zadanej, 
• wybór zewnętrznego sygnału wartości zadanej, 
• nadawanie pompie indywidualnego numeru umożliwiającego rozróżnianie pomp połączonych przez GENIbus, 
• wybór funkcji dla wejścia cyfrowego, 
• generowanie raportów w formacie PDF, 
• funkcja Assist, 
• konfigurowanie pracy wielopompowej, 
• dostęp do dokumentacji.

Tabela wymiarów i rysunki techniczne pomp Magna3

magna3_wymiary.jpg
magna3_wymiary2.jpg

Komentarze

Zostaw swój komentarz