Hybrydowa pompa ciepła - MCR3 Hybrid

w: Opisy produktów na: komentarzy: 0 Wyświetleń: 512

Hybrydowe systemy ogrzewania znane są od dawna. Wszędzie tam, gdzie zastosowano dwa źródła ciepła można mówić o hybrydowym ogrzewaniu. Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie powietrznej pompy ciepła z kotłem gazowym kondensacyjnym - przedstawiamy MCR3 Hybrid .

Pompa ciepła z kotłem kondensacyjnym MCR3 Hybrid

Pompa ciepła powietrze/woda zespolona z kotłem gazowym kondensacyjnym MCR3 Hybrid wystepuje w 6 modelach. Dwa modele kotła MCR3 o mocy 24 lub 35kW oraz trzy modele pompy AWHP o mocy 4 , 6 i 8 kW. Niezwykle kompaktowe rozwiązanie, które można łatwo zintegrować w większości zamkniętych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. Obieg grzewczy pozostaje w izolowanej kubaturze budynku mieszkalnego. Dzięki układowi inwertera prądu stałego moduł hybrydowej pompy ciepła może dopasować moc do potrzeb pomieszczeń mieszkalnych. Układ sterowania wykorzystuje czujnik zewnętrzny do dopasowania temperatury obiegu grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej. Obudowa zewnętrzna modułu hydraulicznego wykonana została z lakierowanej blachy stalowej.

mcr3 hybrid

Urządzenie hybrydowe

Moduł zewnętrzny wytwarza ciepło lub zimno i przenosi je za pośrednictwem czynnika chłodniczego w wymienniku płytowym do modułu wewnętrznego. Moduł wewnętrzny jest wyposażony w specjalny układ regulacji, który jest wykorzystywany do regulacji temperatury wody grzewczej w zależności od zapotrzebowania przez pomieszczenia w domu. Zespoły zewnętrzne AWHP 4 MR oraz AWHP 6 MR-2 mogą pracować przy temperaturach zewnętrznych do -15°C. Zespół zewnętrzny AWHP 8 MR-2 może pracować przy temperaturach zewnętrznych do -20°C. Praca hybrydowa polega na automatycznym przełączaniu między pompą ciepła a kotłem olejowym lub gazowym, w zależności od tego, która wytwornica ciepła jest w danej sytuacji bardziej korzystna. Opłacalność korzystania z poszczególnych wytwornic jest obliczana na podstawie: optymalizacji kosztów ponoszonych przez odbiorcę, optymalizacji zużycia energii pierwotnej, optymalizacji emisji CO2. Przełączanie między pompą ciepła o kotłem następuje po osiągnięciu wartości progowej współczynnika efektywności obliczonego zgodnie z parametrami wprowadzonymi przez użytkownika oraz zgodnie z wybraną metodą optymalizacji. Jeśli współczynnik efektywności pompy ciepła jest wyższy od wartości progowej, pompa ciepła otrzymuje pierwszeństwo. W przeciwnym wypadku aktywny jest sam kocioł. Współczynnik efektywności pompy ciepła zależy od temperatury zewnętrznej i wartości zadanej temperatury wody.

Zalety ogrzewania hybrydowego

O ile połączenie w jednej instalacji kilku źródeł ciepła nie jest niczym wyjątkowym, to sposób ich wzajemnej współpracy może być interesujący i daje duże możliwości. Pracą kotła i pompy ciepła steruje regulator pogodowy z automatyczną adaptacją punktu biwalentnego. Stale kontroluje efektywność pracy pompy ciepła – jej COP. Na podstawie ceny energii elektrycznej i gazu, sprawdza który sposób ogrzewania będzie w danej chwili najkorzystniejszy. Jeżeli efektywność pracy pompy ciepła generuje wyższy koszty ogrzewania niż gazem, pompa ciepła jest wyłączana i całe potrzebne ciepło dostarcza kocioł gazowy. W instalacji hybrydowej moc grzewcza kotła powinna zostać dobrana dla maksymalnego zapotrzebowania na ciepło budynku, a powietrznej pompy ciepła – odpowiednio do danej instalacji i oczekiwanego efektu. Analizując koszty wykonania układu hybrydowego, warto dodatkowo uwzględnić to, że żywotność każdego z urządzeń, które są używane jedynie przez część roku, jest dłuższa niż wtedy, gdy tylko kocioł (lub pompa) pracują na okrągło przez cały rok. Korzyści z wykonania instalacji hybrydowej będą szczególnie duże, jeśli dom ogrzewany jest gazem płynnym lub olejem opałowym. Można też zwiększyć udział pompy ciepła w ogrzewaniu, jeśli zasilająca ją energia elektryczna będzie rozliczna według taryfy dwustrefowej oraz gdy będziemy korzystali z fotowoltaiki. Jej efektywność energetyczna zależeć będzie wtedy nie tylko od aktualnej temperatury na zewnątrz domu, ale także od pory dnia, a dokładniej – od zmiennej w ciągu doby ceny prądu. System na podstawie taryf energetycznych wybiera źródło energii (gaz/energię elektryczną), które w danej chwili jest najbardziej opłacalne pod względem kosztów ogrzewania domu. W zależności od temparatury zewnętrznej uruchamia źródło ciepła o najniższym koszcie eksploatacji. To z kolei oznacza, że dom zawsze będzie ogrzewany przez przez najbardziej ekonomiczne źródło ogrzewania. Funkcja ta pozwoli zaoszczędzić na rachunkach i pomaga chronić przed nagłymi wahaniami cen energii. Układy hybrydowe nie zajmują wiele miejsca, nie wymagają dodatkowych kosztownych wierceń, odznaczają się wysoką sprawnością, montaż jest możliwy przy prawie każdym domu jednorodzinnym

Moduł wewnętrzny

Moduł hydrauliczny wewnętrzny obejmuje: • naścienny zestaw hybrydowy zawierający kondenser ze stali nierdzewnej, rozdzielacz hydrauliczny, modulującą pompę obiegową o wsp. efektywności energetycznej EEI<0,23, komorę kart elektronicznych z interfejsem dla funkcji hybrydowej • zestaw hydrauliczny podłączenia do kotła i pokrywy wykończeniowe • naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typu MCR3 PLUS wyposażony do pracy z gazami ziemnymi, z możliwością dostosowania do propanu, dostarczany z: kompaktowym wymiennikiem odlewanym ze stopu aluminiowo-krzemowego, modułem powietrze/gaz z palnikiem gazowym modulującym w zakresie od 24 do 100% mocy, modułem hydraulicznym z pompą c.o. o wsp. EEI<0,23, zaworem przełączającym c.o./c.w.u., wymiennikiem płytowym ze stali nierdzewnej do produkcji c.w.u., zaworem bezpieczeństwa 3 bar, z zamontowanym fabrycznie zespołem zaworowym, konsolą sterowniczą IniControl 2 z regulacją pogodową

mcr3 hybrid
awhp

Moduł zewnętrzny

Zespół zewnętrzny zawiera: • sprężarkę modulującą typu Twin Rotary i Scroll, COP do 4,53 przy +7/+35°C • parownik miedziany z aluminiowymi żeberkami • wentylator(-y) osiowy(-e), pojemnik antyuderzeniowy cieczy i rezerwy mocy, elektroniczne zawory rozprężne, filtr, presostaty zabezpieczające wysokiego ciśnienia

Konsola sterownicza IniControl 2

– Konsola sterownicza iniControl 2 pozwala sterować (zaprogramować) obieg bezpośredni i wytwarzanie c.w.u. – Po podłączeniu czujnika zewnętrznego (pakiet FM 46, dostarczany obowiązkowo z modelami EFU C) zostaje uaktywnione załączanie i wyłączanie palnika w zależności od temperatury zewnętrznej. – Po zamontowaniu “płytki + czujnik dla zaworu mieszającego” (pakiet MY440 dostarczany jako wyposażenie dodatkowe) możliwe jest sterowanie 1 obiegu z zaworem mieszającym. – Duży wyświetlacz zapewnia wyświetlenie temperatury kotła, stanu pracy generatora przy pomocy symboli i kodów alfanumerycznych oraz alarmów niekodowanym tekstem. – Możliwy jest odczyt historii usterek oraz liczników godzin pracy w celu monitorowania instalacji.

inicontrol2

MCR3 Hybrid - wymiary

Dokładne wymiary hybrydy MCR3 Hybrid

mcr3 hybrid

MCR3 Hybrid - współczynniki COP

Podajemy współczynniki COP dla pomp AWHP

mcr3 hybrid

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Koszyk 0 Koszyk

Brak produktów

Darmowa dostawa ! Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł W sumie

Zawiera podatek

Zamówienie

Obserwuj nas na Facebooku